Interessant? Deel dit met anderen, of een specifiek persoon!

Veelal begint het met een telefoongesprek of een ontvangen mail. Soms is het fijn om eerst een korte intake te doen, waarbij het probleem van het kind helder wordt. Vaak is dit niet nodig, en nodig ik jullie uit als ouders voor het oudergesprek. Ik hanteer geen wachtlijst, bij mij kun je binnen 3 weken terecht, niets is vervelender om als kind door te moeten lopen met je probleem, je kind wilt gehoord worden!

Het oudergesprek:

Tijdens dit gesprek heb ik het met jullie over verschillende dingen; “Wat is de klacht van jullie kind of waar maken jullie je zorgen over?“, “Wat vind je belangrijk in de opvoeding en waar loop je als ouder tegenaan?” en ”Wat gun je je kind?”

Zo ontdekken we samen waar jullie zitten met jullie kind. Waar ik kan aansluiten met de hulp die ik ga bieden.

Kindersessies:

Dan volgen er vijf sessies met jullie kind. Jullie kind neemt me mee in zijn of haar belevingswereld, in spel, tijdens kletsen of op een andere manier. Uiteindelijk is het kind de deskundige van zijn eigen leven en zal duidelijk maken wat hij of zij nodig heeft.

Evaluatiegesprek/tussenevaluatie:

Na de vijf sessies met jullie kind hoor ik in het evaluatiegesprek graag welke veranderingen er plaats gevonden hebben. Ik heb in de vijf sessies natuurlijk ook een hoop gezien wat ik met jullie bespreek. Ik vraag altijd toestemming aan het kind wat ik wel en niet mag vertellen. Dit om het vertrouwen te waarborgen. Jullie kind geeft aan wat hij /zij nodig heeft om zijn probleem te overwinnen en gelukkig in het leven te staan. Tips voor jullie als ouders, hoe jullie het beste jullie kind hierin kunnen begeleiden komen in dit gesprek ook aan de orde. Tijdens het evaluatiegesprek kijken we of het gewenste resultaat behaald is voor jullie kind of dat er nog een vervolg gewenst is.

Observeren in de klas

Een klassenobservatie kan een hoop informatie geven. Vooral als de problemen een link hebben met school.

Aanmelding
Bij aanmelding in de praktijk ontvangen jullie als ouders een behandelovereenkomst waarin de algemene voorwaarden staan. De vragenlijst en behandelovereenkomst horen bij elkaar. Samen maken we afspraken over de sessies in de praktijk. De behandelovereenkomst moet door u worden ondertekend. Volgens de wet moet dit, indien mogelijk, door beide ouders(met ouderlijk gezag) gebeuren. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is ook uw kind verplicht deze overeenkomst te ondertekenen.

 

Interessant? Deel dit met anderen, of een specifiek persoon!